Cookie Policy

Versie geldig vanaf 19 augustus 2018

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “STREYMA”, met maatschappelijke zetel te Akkerstraat 41, 2370 Arendonk, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout en met BTW nummer BE 0683.672.133 (hierna genoemd “Streyma”, “wij” of “ons”), maakt gebruik van cookies om de gebruikservaring van de gebruikers van haar websites (www.streyma.be, www.voelacademie.be en www.enyahooyberghs.be, hierna gezamenlijk genoemd de “Website”) te verbeteren. Middels deze policy (hierna genoemd de “Cookie Policy”), wensen wij u te informeren aangaande welke cookies wij gebruiken en de wijze waarop wij dit doen.

Wij kunnen deze Cookie Policy op ieder ogenblik wijzigen, verbeteren, er toevoegingen aan doen met betrekking tot ieder toekomstig gebruik van de Website, ongeacht de reden daartoe, door een herwerkte versie van deze Cookie Policy op onze Website te plaatsen. De Website zal in voorkomend geval vermelden dat er een herwerkte versie van de Cookie Policy op de website werd geplaatst.

1. Wat zijn cookies?

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website of platform in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat wordt geplaatst, wanneer u de betreffende website of het platform raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website of het platform (een zogenaamde “session” cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een “permanent” cookie). Cookies kunnen zowel door de website/het platform waarmee u werkt worden geplaatst, als door partners waarmee de website of het platform samenwerken. De server van de website kan enkel de cookies die hij zelf geplaatst heeft lezen en heeft geen enkele toegang tot andere informatie die op uw computer of mobiel apparaat staat. Cookies worden op uw computer of op uw mobiel apparaat bewaard in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie heeft geplaatst, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker/gebruiker en de website/platform algemeen eenvoudiger en sneller en helpt de bezoeker/gebruiker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. 

2. Welke cookies gebruiken wij?

De website/het platform maakt/maken gebruik van verschillende soorten cookies:

 • Noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn onmisbaar om onze website en het platform te kunnen bezoeken en bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website/het platform.
 • Tracking cookies: Tracking cookies zijn cookies die gebruikerssessies overleven. Zij kunnen gedurende maximaal één jaar informatie verzamelen. Gedurende deze termijn zal de cookie naar zijn initiële waarde worden gereset, telkens wanneer u de website bezoekt. Deze cookie registreert vitale informatie, zoals hoe een bezoeker de website/het platform voor de eerste keer bereikt. Dit is dan ook de reden waarom deze soort cookies ‘tracking cookies’ worden genoemd. Wanneer u bijvoorbeeld een taalvoorkeur heeft gekozen, zal de website dit als een blijvende cookie registreren in uw browser. Wanneer u de website dan opnieuw raadpleegt, verzekert deze cookie dat de inhoud in uw voorkeurtaal wordt weergegeven.
 • Performantie cookies: Wij gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de website, met de bedoeling om de inhoud van de website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers/gebruikers en om algemeen gesteld het gebruiksgemak van de website te verhogen. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn.

In onderstaande overzicht kan u de cookies die Streyma gebruikt op haar website terugvinden alsook welke informatie deze cookies opslaan:

Google Analytics slaat volgende informatie anoniem op:

 • Hoe u op de website komt: vb. via e-mail, zoekmachine, sociale media,…)
 • Op welk tijdstip u onze website bezoekt en hoe lang u blijft op welke pagina’s.
 • Vanuit welke locatie en apparaat (gsm, desktop, tablet) u onze website bezoekt.
 • Wat uw taal is.
 • Welk besturingssysteem, serviceprovider en webbrowser u gebruikt.
 • Of u een nieuwe of terugkerende bezoeker bent van onze website.
 • Uw geslacht en leeftijd.
 • Of u iets koopt.
 • Het aantal sessies dat u doet op onze website.

Facebook Pixel slaat volgende informatie op:

 • HTTP-headers: alles wat in HTTP-headers staat. HTTP-headers zijn een standaard webprotocol dat wordt verzonden tussen een browserverzoek en een server op internet. HTTP-headers bevatten IP-adressen, informatie over de webbrowser, de paginalocatie, het document, de verwijzer en de persoon die de website gebruikt.
 • Pixelspecifieke gegevens: onder andere de pixel-ID en het Facebook-cookie.
 • Gegevens voor klikken op een knop: dit omvat knoppen waarop wordt geklikt door bezoekers van de website, de labels van deze knoppen en de pagina’s die worden bezocht na het klikken op deze knoppen.
 • Optionele waarden: ontwikkelaars en marketeers kunnen ervoor kiezen om aanvullende gegevens over het bezoek te versturen via aangepaste gegevensgebeurtenissen. Voorbeelden van aangepaste gegevensgebeurtenissen zijn conversiewaarde, paginatype en meer.
 • Namen van formuliervelden: dit omvat veldnamen op websites zoals ‘e-mailadres’, ‘adres’ en ‘hoeveelheid’ wanneer iemand een product of service koopt.

3. Beheer van cookies

U kan uw browser zo instellen dat u een bericht ontvangt wanneer een cookie wordt geplaatst of u kan het plaatsen van cookies uitschakelen. Als u het plaatsen van cookies onmogelijk maakt, bestaat de kans dat u van bepaalde diensten van Streyma geen gebruik kan maken.

 4. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken

Deze Cookie Policy wordt beheerst door, en moet bijgevolg geïnterpreteerd worden in overeenstemming met het Belgische recht.

Alle mogelijke geschillen die uit of met betrekking tot deze Cookie Policy ontstaan vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Streyma.