Hoogsensitieve mannen,waar zijn ze?

by okt 19, 2018

Hoogsensitiviteit is het diep verwerken van prikkels die op je afkomen vanuit de omgeving. Vaak gaat dit gepaard met overspoeling. Het is te veel en een emotionele reactie wordt getriggerd om met de overprikkeling om te gaan. Het is net in dat laatste, de activatie van gevoelens van verdriet, onrust of boosheid waar het schoentje wringt voor hoogsensitieve mannen.  Het uiten van emoties en dan vooral de onaangename past niet bij het maatschappelijk beeld van man zijn. Mannen moeten kalm zijn, rationeel en stabiel. Het past niet voor een stereotype man om overspoeld te zijn door de vele shoppende mensen in het winkelcentrum terwijl hij een iets te strakke broek aan het passen is onder het felle licht van een flikkerende tl-lamp: “Man up and get the job done!”

Vrouwen mogen zich onwel voelen, vrouwen mogen wenen, vrouwen mogen zelfs irrationeel uit de hoek komen. Hun vrouwelijkheid wordt niet aangetast hierdoor, mannen echter hebben deze luxe vaak niet als ze hun mannelijkheid intact willen houden. Door deze maatschappelijke beeldvorming kan het je niet verwonderen dat het vaak lijkt alsof 90% van de hoogsensitieve populatie vrouw is. De wetenschap heeft een ander antwoord: Hoogsensitiviteit komt even veel voor bij mannen als bij vrouwen. Hoe komt het dan dat deze mannen onzichtbaar blijven, onder de radar vliegen?

“Hoogsensitiviteit komt evenveel voor bij mannen als bij vrouwen. Hoe komt het dan dat deze mannen onder de radar vliegen?”

Hoogsensitieve mannen hebben tijdens hun kindertijd vaak al heel vroeg geleerd dat voor hen andere emotionele uitingsregels gelden dan voor hun zusjes of nichtjes. Onderzoek wijst uit dat meisjes bijvoorbeeld langer getroost worden bij pijn dan jongens. Jongens moeten snel weer flink zijn. Hoe ouder ze worden hoe minder tijd ze krijgen om weer flink te worden. Wat doen ze dan in godsnaam met die emoties?

Ze compartementaliseren emoties. Dit is een soort compensatiemechanisme van onze geest om om te gaan met de niet-vervulde basisbehoefte, in ons voorbeeld troost en liefde. Het is een nuttige en meestal onbewuste techniek om de emoties die niet op een veilige manier (lees: zonder hun mannelijkheid te schaden) geuit kunnen worden, weg te stoppen in een denkbeeldig doosje en dit goed op slot te doen.

 

“Alle gevoelens, positief en negatief, worden opgesloten in dit donkere doorsje. Dit is de prijs die de man betaalt voor het bewaren van kalmte.”

Het nadeel van compartementaliseren is dat je niet kan kiezen welke emoties je erin stopt. Alle gevoelens, positief en negatief, worden opgesloten in dit donkere doosje. Dat is de prijs die je betaalt voor het bewaren van je kalmte. Mannen die veel gebruik maken van deze strategie – bewust of onbewust! – worden vaak als koel en rationeel ervaren. Dit leidt enerzijds tot bewondering van sommigen en anderzijds tot frustratie van dierbaren die de emotionele connectie missen. Deze mannen ervaren in veel gevallen ook eenzaamheid en hebben het gevoel zichzelf kwijt te zijn. Hij kan steeds moeilijker liefde en toenadering van zijn dierbaren ontvangen.  Deze laatsten, meestal de vrouw in kwestie, willen zo graag deze doos van Pandora openbreken en de gevoelswereld van deze man bevrijden. Vergeet niet, dit is een overlevingsstrategie! Het plots toelaten van alles kan zorgen voor een emotionele crash, wat we vaak zien bijvoorbeeld bij burn-out.

Nee, het is veel veiliger om – al dan niet onder professionele begeleiding – deze emoties stukje bij beetje toe te laten in een warme en zorgende omgeving die openstaat voor emotionele expressie. De eerste stap is dat deze mannen herkennen dat ze hun gevoelens wegduwen en zich realiseren dat hoe langer je dit doet hoe meer de weggeduwde emoties groeien. Het toelaten van deze emoties vergt moed, heel veel moed en is niet altijd de gemakkelijkste weg om te bewandelen. Hoe meer je ze toelaat hoe meer liefde je kan ontvangen en hoe meer je terug tot jezelf komt als hoogsensitieve man. Je was als het ware afgesneden van je ware zelf.

“Er is geen grotere inspiratie dan een man die zijn gevoelens durft te tonen!”

Er is geen grotere inspiratie dan een man die zijn gevoelens durft te tonen op een volwassen en gepaste manier. Vaders die hun zonen leren dat het oké is om even naar buiten te gaan op een druk familiefeestje. Opa’s die niet meer tegen hun kleinzonen met bloedende knieën zeggen: “Doe niet zo flauw!”, maar hen op de schoot pakken en troosten. Iedere hoogsensitieve man die in zijn voelende kracht durft te gaan staan wijzigt het maatschappelijk beeld over wat man zijn nu betekent. Iedere hoogsensitieve man die zijn talenten om anderen en omgevingen aan te voelen durft in te zetten biedt een hoognodig tegengewicht tegen de starre rationaliteit van deze wereld. Mannen, voelen is een grootse kracht, geen zwakte! Vrouwen, sta je mannen en zonen bij op deze dappere queeste naar het diepe mannelijke voelen! Ze hebben je steun nodig. Onze jongens, onze toekomstige mannen hebben jullie nodig! Bedankt!